अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

सूचना सूचना सूचना
जिल्ला विकास समिति लमजुङबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरु मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाहरुको लगत अनुमान सम्पन्न भैसकेको र पटक पटक योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना रेडियो तथा पत्र पत्रिकाहरु मार्फत गरिरहेको भएतापनि अझैपनि उपभोक्ता समितिहरु सम्पर्कमा समेत नआएकाले योजना कार्यानव्यनमा बाधा परिरहेको कुरा स्मरण गराउदछौ । तसर्थ सबै उपभोक्ता समितिहरुलाई आगामी फागुन मसान्त सम्म योजना सम्झौताको निम्ति अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त म्याद भित्र योजना सम्झौता गर्न नसकेको खण्डमा नियमानुसार रकमान्तर वा अन्य प्रक्रिया अपनाईने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
साथै सबै योजनाको अन्तिम भुक्तानी आगामी ०७४ जेठ १५ गते भन्दा पछि गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराउदै सो अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता तथा कार्यसम्पादन गर्न यो सूचना गरिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति लमजुङ

Skip to toolbar