जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

नयाँ गाउपालिका र नगरपालिकामार्फत पन्जिकरण कार्य सम्बन्धी व्यवस्था २०७३

सरकारले लागु गरेको नयाँ स्थानीय तह र त्यसको वडाबाट पन्जिकरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति केन्द्रिय पन्जीकरण बिभागबाट प्राप्त निर्देशन र कार्य संचालन प्रकृया यस प्रकार छ |

Skip to toolbar