अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

साबिक गाबिस तथा नपा हरुको जम्मा लाभग्राही संख्या

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका घरधनि हरु मध्य बिस्तृत सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीमा परेका घरधनीहरुको विवरण राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त लाभग्राहीको नामावली यसप्रकार रहेको छ | साबिकका बाकी गाबिसहरु  ( चिती , बाझाखेत, नेटा र ताग्रिंघ ) को नामावली प्रशोधनको क्रममा रहेको र छिट्टै प्राप्त हुने जानकारी गराईन्छ | थप जानकारीको लागि जिल्ला समन्वय समिति तथा आफ्नो गाउपालिका र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ | हाल सम्म १३०१८ घरधनि हरु लाभग्राही मा समाबेस भएको छ | साबिक गाबिस तथा नपा हरुको जम्मा लाभग्राही संख्या यस प्रकार रहेको छ |

Skip to toolbar