सामाजिक परिक्षण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ सामाजिक परिक्षण २०७३-०७ -२९ सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ 
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९ सामाजिक परिक्षण सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९
Skip to toolbar