अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

सामाजिक परिक्षण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ सामाजिक परिक्षण २०७३-०७ -२९ सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ 
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९ सामाजिक परिक्षण सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९
Skip to toolbar