जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

सामाजिक परिक्षण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन प्रकाशन, सामाजिक परिक्षण, सूचना तथा समाचार २०७४-२-१५ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ सामाजिक परिक्षण २०७३-०७ -२९ सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ 
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९ सामाजिक परिक्षण सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९
Skip to toolbar