जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२७ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, लमजुङ आ.व.०७२।७३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बजेट तथा कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, लमजुङ शान्ति तथा पुनर्निर्माण आ.व.०७२।७३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१-७२) बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१-७२)
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७२-७३) बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७२-७३)
Skip to toolbar