अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२७ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, लमजुङ आ.व.०७२।७३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बजेट तथा कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, लमजुङ शान्ति तथा पुनर्निर्माण
आ.व.०७२।७३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१-७२) बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७१-७२)
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७२-७३) बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट तथा कार्यक्रम (२०७२-७३)
Skip to toolbar