जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६८-६९
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-७२
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६९-७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६९-७०
Skip to toolbar