जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-16 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२
जिबिस समीक्षा २०७२-७३ प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस समीक्षा २०७२-७३
आर्थिक बिबरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बिबरण
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राष्ट्रिय युवा परिचालन) आ. ब. २०७०-७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राष्ट्रिय युवा परिचालन) आ. ब. २०७०-७१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (वैकल्पिक उर्जा तथा वातावरण इकाइ कार्यक्रम) आ. ब. २०७०-७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (वैकल्पिक उर्जा तथा वातावरण इकाइ कार्यक्रम) आ. ब. २०७०-७१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (सबै खानेपानी कार्यक्रमको) आ. ब. २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (सबै खानेपानी कार्यक्रमको) आ. ब. २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (स्थानिय यातायात पूर्वधार क्षेत्रगत कार्यक्रम ) २०७०-७१ र २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (स्थानिय यातायात पूर्वधार क्षेत्रगत कार्यक्रम ) आ. ब. २०७०-७१ र २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (पुंजिगत)) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (पुंजिगत)) २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राजस्व बाँडफाँड ) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राजस्व बाँडफाँड ) २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. कोष ) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. कोष) २०७१-७२
Skip to toolbar