लाभग्राहीले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने फारम अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०५-16 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२
जिबिस समीक्षा २०७२-७३ प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस समीक्षा २०७२-७३
आर्थिक बिबरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बिबरण
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राष्ट्रिय युवा परिचालन) आ. ब. २०७०-७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राष्ट्रिय युवा परिचालन) आ. ब. २०७०-७१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (वैकल्पिक उर्जा तथा वातावरण इकाइ कार्यक्रम) आ. ब. २०७०-७१ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (वैकल्पिक उर्जा तथा वातावरण इकाइ कार्यक्रम) आ. ब. २०७०-७१
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (सबै खानेपानी कार्यक्रमको) आ. ब. २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (सबै खानेपानी कार्यक्रमको) आ. ब. २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (स्थानिय यातायात पूर्वधार क्षेत्रगत कार्यक्रम ) २०७०-७१ र २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (स्थानिय यातायात पूर्वधार क्षेत्रगत कार्यक्रम ) आ. ब. २०७०-७१ र २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (पुंजिगत)) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. अनुदान (पुंजिगत)) २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राजस्व बाँडफाँड ) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (राजस्व बाँडफाँड ) २०७१-७२
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. कोष ) २०७१-७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
लमजुङ
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन (जि.वि.स. कोष) २०७१-७२
Skip to toolbar