जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

जिल्ला दररेट


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट – २०७५/७६ जिल्ला दररेट, प्रकाशन, सूचना तथा समाचार २०७५।०४।२१ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट- २०७५।७६
जिल्ला दर रेट २०७४/७५ जिल्ला दररेट, प्रकाशन २०७४/५/१२ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट प्रकाशन
जिल्ला दररेट २०७३-७४ जिल्ला दररेट २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७३-७४
जिल्ला दररेट २०७२-७३ जिल्ला दररेट सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२-७३
जिल्ला दररेट २०७१-७२ जिल्ला दररेट सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७१-७२
Skip to toolbar