बिशेस सूचना- सूचना प्रकासन प्रशारण नगरिदिनु हुन बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा आज २०७४/०२/२४ मा जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय बाट उपलब्ध गराइएको ढुंगा गिट्टी बालुवा को सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना बिशेस कारण बस  रोक्नु परेको ले हाल लाइ अर्को सूचना प्राप्त नभयसम्म को  लागि उक्त सूचना प्रकाशन प्रशारण नगरिदिनु हुन बिशेस अनुरोध गरिन्छ|

स्थानीय विकास अधिकारी
डिल्लीराम सिग्देल

Skip to toolbar