बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे

भूकम्प बाट क्षति भएका जिल्लाका सामुदायिक बिद्यालयहरुले आफ्नो आबश्यकताको आधारमा निर्णय गरी तल उल्लेखित सर्त र प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तावना पेस गर्नको निम्ति अनुरोध छ | थप जानकारीको लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्पर्क राख्नहुन अनुरोध छ |

Skip to toolbar