लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु

राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार लमजुङ जिल्लाको पुन संरचना सम्बन्धी नयाँ गाउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तथा वडा बिभाजन बिबरण यहाँ हेर्न सकिनेछ .

Skip to toolbar