लाभग्राहीले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने फारम

लाभग्राही आफै आउन नसकेको खण्डमा निजले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ | त्यसको लागि यहाँ संलग्न फारम भरि आफ्नो वडाको सचिब संग प्रमाणित गरि सम्झौता प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने छ | थप जानकारीको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला | pratinidhi tokne faram

Skip to toolbar