गापा र नपाका प्रमुख र उप प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर

लमजुंग जिल्ला अन्तर्गत रहेका ४ ओटा गाउ पालिका र ४ ओटा नगरपालिका मा बिजयी प्रमुख र उप प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर यस प्रकार रहेको छ |

Skip to toolbar