अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

कर तथा शुल्कहरु


अा.व. २०७३/७४ को अान्तरीक करकाे दर रेट

जिल्ला परिषद २०७२ बाट पारित अा.व. २०७३/७४ काे अान्तरीक करकाे दर रेटआ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू

आ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू   क्र.सं. कर दस्तुर शुल्कको विवरण इकाई दर रु. १ पुर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु   क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ पूर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ कर क पटके सवारी...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar