जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

कर तथा शुल्कहरु


लमजुङ जिल्ला दररेट-२०७५।७६

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि –अा.व. २०७३/७४ को अान्तरीक करकाे दर रेट

जिल्ला परिषद २०७२ बाट पारित अा.व. २०७३/७४ काे अान्तरीक करकाे दर रेटआ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू

आ.ब. २०७१।७२ का लागि आन्तरिक करको दररेटहरू   क्र.सं. कर दस्तुर शुल्कको विवरण इकाई दर रु. १ पुर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु   क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ पूर्वाधार उपयोग कर...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु. १ कर क पटके सवारी...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar