सूचना तथा समाचारनिजी आवास पुन निर्माण अपडेट

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धमा लमजुंग जिल्लाको हालसम्म आ व २०७४/७५ को असार मसान्त सम्म  निजि आवास पुन निर्माण  तर्फको...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला सभामा उपस्थित भई दिनुहुन ।

श्री प्रमुख/उपप्रमुख, बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ । श्री अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।
बिबरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ । श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा

श्री दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।  Skip to toolbar