सूचना तथा समाचार


निजी आवास पुनर्निर्माण अपडेट

२०७२ सालको भूकम्प पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्बन्धी निजी आवास अनुदान वितरण (किस्ता) सम्बन्धी स्थानीय तह अनुसार २०७५ भाद्र मसान्त सम्मको...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण

  कृपया यसमा केही परिवर्तन/थपघट गर्नुपर्ने भएमा यस कार्यालयको ईमेल ठेगाना info.ddclamjung@gmail.com मा mail गरिदिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।  ...
थप पढ्नुहोस ...
चेक जारी गरिएको बारे

भूकम्पीय आवास पुननिर्माण अन्तर्गत मिति २०७५ भाद्र २१ गते जारी गरि २४ गते बैंकमा पठाइएको चेकको बिबरण यहाँ संलग्न गरिएको...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar