सूचना तथा समाचार


भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम, लाभग्राही बिबरण

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत साबिक चिती गाबिस हालको बेसीशहर नपा वार्ड न ११ का भूकम्प...
थप पढ्नुहोस ...नियमित पत्रकार भेटघाट सम्पन्न भएको बारे

जिल्ला समन्वय समिति मार्फत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा भयका सम्पूर्ण गतिबिधि हरु र आगामी आर्थिक बर्षमा गरिने सम्भावित कामहरु बारे...
थप पढ्नुहोस ...भुकम्पिय आवास पुन निर्माण अपडेट

२०७२ सालको भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको मिति २०७४/३/२२ गते सम्मको अपडेटसिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचनाजिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न

लमजुङ जिल्लाको जिल्ला सभाको पहिलो बैठक आज मिति २०७४ असार १६ गते जिल्ला समन्वय समितिको हलमा सम्पन्न भएको छ |स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

स्थानीय तह अनुसार केन्द्र बाट आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लागि सोझै रकम प्रत्यायोजन भएको सन्दर्भमा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/१४ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०७/१९ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/०७ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०७/१९ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||Skip to toolbar