सूचना तथा समाचार


परिपत्र

पुननिर्माण कार्य सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थतिको लागि अनुरोध छ |  चेक जारी गरिएको बिबरण

निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण अन्तर्गत  जिल्लामा भाद्र २१, २०७५ मा जारि भइ २४ गते बैंकमा पठाइएको ३ करोड ३३...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अपडेट

२०७२ सालको भूकम्प पश्चात सन्चालित पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको हाल सम्मको अनुदान वितरण सम्बन्धी प्रगति विवरण -२०७५/५/१ सम्मजिल्ला सभा-२०७५ (निर्णय तथा प्रतिबेदनहरु)

मिति २०७५।०३।३२ मा बसेको जिल्ला सभाबाट स्वीकृत जिल्ला सभा-२०७५ (निर्णय तथा प्रतिबेदनहरु)लाभग्राही परिबर्तन बारे |

२०७२ सालको भूकम्प पश्चात पुननिर्माण लाभग्राही प्रबलिकरणमा र प्रबलीकरण बाट पुननिर्माणमा जान चाहने हरुको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया संलग्न पत्र अनुसार...
थप पढ्नुहोस ...लमजुङ जिल्ला दररेट-२०७५।७६

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि –Skip to toolbar