सूचना तथा समाचार


पत्रकारहरुको नियमित भेटघाट कार्यक्रम

हरेक महिनाको १० गते बस्ने गरेको पत्रकारहरुको नियमित भेटघाट कार्यक्रम बडा दशैंको लामो बिदा परी बैठक बस्न नसकेकोले,  मिति २०७२...
थप पढ्नुहोस ...योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी

योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट आ.व. २०७२।७३ मा सञ्चालन गरिने सडक मर्मत सम्बन्धी...
थप पढ्नुहोस ...Notice of the Intent of Acceptance (DRILIP) 2072-73

Government of Nepal Ministry of Federal Affairs and Local Development Office of the District Development Committee District Project Office Decentralised...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भित्र एउटा सूचना पाटीको ब्यवस्था गरिएको छ

  सूचना जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भित्र एउटा सूचना पाटीको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा कार्यालयबाट बिभिन्न मितिहरुमा प्रकाशन गरिने...
थप पढ्नुहोस ...सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सूचना ।   सूचना ।।    सूचना ।।। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने...
थप पढ्नुहोस ...श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना 2072-73

श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०४/०८ आ.व. २०७२/७३ को...
थप पढ्नुहोस ...गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्बन्धी सूचना 2072-73

गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्बन्धी सूचना गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६६ (संशोधन र...
थप पढ्नुहोस ...सूचिकृत सम्बन्धी सूचना 2072-73

सूचिकृत सम्बन्धी सूचना   जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय, लमजुङबाट आ.व. २०७२।७३ को लागि तपसील बमोजिम विभिन्न सामान तथा सेवाहरु आपुर्तिका...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला स्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा गोष्ठी 2072-73

  प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लामा सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आ.व. २०७१।७२ मा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको जिल्लास्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक कार्यतालिका आ.व. २०७२/७३

बार्षिक कार्यतालिका (Annual Work Plan of DDC Lamjung) आ.व. २०७२/७३ क्र.स. कार्यक्रमको विवरण मिति स्थान १ बाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन तयार...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar