सूचना तथा समाचार


बोलपत्र स्वीकृत को आसय सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्वीकृत को आसय सम्बन्धि सुचना CLICK TO VIEW DETAIL
कार्यक्रम अधिकृत को लिखित परिक्षाको दरखास्त दिने उमेद्वारहरुको स्विकृत नामावलि तथा रोलनम्बर कायम गरियको सूचना

कार्यक्रम अधिकृत को लिखित परिक्षाको दरखास्त दिने उमेद्वारहरुको स्विकृत नामावलि तथा रोलनम्बर कायम गरि%जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ को योजना सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ को योजना सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना CLICK HERE TO VIEW FULL NOTICEचालु आ.ब. २०७२÷०७३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङबाट सञ्चालन हुने र सम्झौता नभएका योजना÷आयोजना र विनियोजित बजेट तपशिल वमोजिम रहेको छ । (मिति २०७२।१२।०३ सम्म)

चालु आ.ब. २०७२÷०७३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङबाट सञ्चालन हुने र सम्झौता नभएका योजना÷आयोजना र विनियोजित बजेट तपशिल वमोजिम...
थप पढ्नुहोस ...Terms of Reference for Detailed Survey and Design of Rural Road

Terms of Reference for Detailed Survey and Design of Rural Road CLICK HERE FOR FULL NOTICE ToR of LamjungRequest for Proposal For Consulting Services

The Government of Nepal, Ministry of Federal Affairs and Local Development, Office of District Development Committee/District Technical Office, Besishahar, Lamjung...
थप पढ्नुहोस ...Notice for Shot listing of consultants/Submission of Request for Proposals (RFP)

Notice for Shot listing of consultants/Submission of Request for Proposals (RFP) As per notice of Invitation for Expression of Interest...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको बारे

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को २४ औ जिल्ला परिषद स्थानिय विकास अधिकारी श्री शेखर पौड्याल को अध्यक्षता तथा माननीय संस्कृत  पर्यटन तथा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक जिल्ला बिकास योजना सम्बन्धि सुचना ।

यस जिल्लाको आगामि आ.ब २०७३।७४ को बार्सिक जिल्ला बिकास योजना मिति २०७२।११।१० गतेका दिन जिबिस सभाहलमा सम्पन्न भयो ।Skip to toolbar