सूचना तथा समाचार


खरिद योजना २०७३-७४

खरिद योजना २०७३-७४जिल्ला विकास समिति लमजुङ वार्षिक कार्य योजना २०७३/७४

जिल्ला विकास समिति लमजुङ वार्षिक कार्य  योजना २०७३/७४
जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी जिविस लमजुङको जरुरी सूचना

जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी जिविस लमजुङको जरुरी सूचना जिल्लास्थित स्थानीय निकाय, विषयगत सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले आ.व....
थप पढ्नुहोस ...वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उपस्थित हुने बारे

वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उपस्थित हुने बारे श्री शांसदज्यु हरु, राजनीति दल प्रमुख, सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा अन्य संघ संस्था प्रमुख/प्रतिनिधि जिल्ला स्तरिय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा

जिल्ला स्तरिय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा श्री कार्यालय प्रमुखज्यु नपा, बिषयगत सरकारी कार्यालय तथा गैसस (सबै )विवादको साटो मेलमिलापको बाटो

जिल्ला विकास समिति लमजुङले चिति गाविसमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत...
थप पढ्नुहोस ...गाबिसले समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्टिगत प्रगती विवरण फाराम

गाबिसले समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आ.ब. २०७२/७३ को समस्टिगत प्रगती विवरण फाराम फाराम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी सूचना

 सूचना ।   सूचना ।।    सूचना ।।। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ बमोजिम २०७४ साल फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा...
थप पढ्नुहोस ...जि.वि.स.वेबसाइट तालिम सम्वन्धमा

मिति २०७३।२।२३ देखि २०७३।२।२५ सम्म पोखरामा संचालन भएकाे जिल्ला  विकास समितिकाे वेबसाइट संचालन सम्वन्धि तालिममा यस कार्यालय बाट दुइ जना...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar