सूचना तथा समाचार


भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/०५ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/०४ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०२/२९ गते सम्मको अवस्था र अपडेट | यो कार्यमा सहयोगी...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०२/२८ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||फर्निचर सामग्री लिन आउने बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

तल उल्लेखित समूह हरु लाइ येथासिघ्र जिल्ला समन्वय समितिको जिन्सी साखा मा सम्पर्क गरि फर्निचर को सामग्री हरु बुझिदिनुहुन सुचित...
थप पढ्नुहोस ...बिशेस सूचना- सूचना प्रकासन प्रशारण नगरिदिनु हुन बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा आज २०७४/०२/२४ मा जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय बाट उपलब्ध गराइएको ढुंगा गिट्टी बालुवा को सिलबन्दी दरभाउ पत्र...
थप पढ्नुहोस ...जिसस लमजुङमा कपडा तथा कागज को झोला तयारी सम्बन्धि ४ दिने तालिम सुरु

बाताबरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय लमजुङ को सभा हल मा  कपडा तथा कागज को...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०२/३१ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||गापा र नपाका प्रमुख र उप प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर

लमजुंग जिल्ला अन्तर्गत रहेका ४ ओटा गाउ पालिका र ४ ओटा नगरपालिका मा बिजयी प्रमुख र उप प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar