सूचना तथा समाचार


निजी आवास पुन निर्माण अपडेट

निजी आवास पुन निर्माण सम्बन्धी हालसम्म जिल्लामा अनुदान वितरणको अबस्था (स्थानीय तह अनुसारको बिबरण ) २०७५/३/१८

बिबरण उपलब्ध गराईदिने; असार मसान्तबाट कार्यक्रम संचालन नहुने सरकारी कार्यालयहरु सबै ।

असार मसान्तबाट कार्यक्रम संचालन नहुने सरकारी कार्यालयहरु सबै । यसै ब्यहोराको पत्र मिति २०७५।०३।०५ गते नै सबै कार्यालयहरुलाई पठाई सकिएको...
थप पढ्नुहोस ...अनुदान बितरण कार्यमा सहजता सम्बन्धमा

राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण बाट प्राप्त अनुदान वितरण कार्यलाई सहजता सम्बन्धी प्राप्त निर्देशन …. संलग्न रहने सबै सरोकारवालाहरु लाई यहि...
थप पढ्नुहोस ...चेक जारी गरिएको विवरण

२०७५ जेष्ठ २९  देखि असार १ गते सम्म भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अन्तर्गत लाभग्राहीहरुको खातामा रकम पठाएको चेकको विवरण र...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar