सूचना तथा समाचार

बिबरण उपलब्ध गराई दिने बारे ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/र्राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय सबै, श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय सबै, लमजुङ ।  अभिमूखीकरण कार्यक्रममा भाग लिन सहभागी पर्ठाई दिने बारे ।

अभिमूखीकरण कार्यक्रममा भाग लिन सहभागी पर्ठाई दिने बारे । श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/र्राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय सबै, श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय सबै, लमजुङ...
थप पढ्नुहोस ...
आवास पुन निर्माण अपडेट

२०७५/१/१४ गते सम्म निजी आवास पुन निर्माण सम्बन्धी अपडेटआवास पुन निर्माण अपडेट

लमजुंग जिल्लाको हाल सम्म (2075/1/7) को आवास पुन निर्माण सम्बन्धी अपडेट कुल लाभग्राही १३९५९ सम्झौता सम्पन्न १३१७६ प्र किस्ता वितरण...
थप पढ्नुहोस ...छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे

प्रदेश न ४ को प्रदेश सभा सचिवालयको पत्र अनुसार प्रदेशको नामकरण र राजधानी बारे छलफलको कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सबैमा अनुरोध...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर

जिसस, गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरणSkip to toolbar