सूचना तथा समाचार


इलाका गोष्ठी बाट छनौट भइ आएका योजना हरु

आ.ब.२०७४/७५ को लागि लमजुङ जिविसले हरेक इलाका इलाका गोष्ठी सम्पन्न गरि आयका योजना हरु यसप्रकार छन|जिविस लमजुङमा पहिलो पटक बिश्व सिमसार दिवस २०७३|

बिश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी २ को दिन जिविस लमजुङमा औपचारिक कार्यक्रम गरि लमजुङ मा रहेका सिमसार र रामसार क्षेत्र को...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला बिकास समिति लमजुङ को बिभिन्न योजना तर्जुमा गोष्ठी साथै परिषद सम्बन्धि सम्पूर्णलाई अत्यन्त जरुरि सूचना

सूचना प्रकासन तथा प्रसारण सम्बन्धि साथै योजना तर्जुमा गोष्ठी र जिल्ला परिषद मा उपस्थित हुने सम्बन्धि सम्पूर्ण सम्बन्धित महानुभावहरुको  जानकारी को...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला परिसद को कार्यतालिका सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति लमजुङ को आब २०७४/७५ को वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत सबै इलाका मा इलाका गोष्ठी सम्पन्न भैसकेको...
थप पढ्नुहोस ...NGO / INGO प्रोफाईल अपडेट सम्बन्धमा

लमजुङ जिल्ला मा कार्यरत NGO र INGO  हरुले तलको format मा soft copy र printed copy जिबिस मा उपलब्ध गराईदिनुहुन...
थप पढ्नुहोस ...

ईलाकास्तरीय गोष्ठी सम्बन्धमा

आगामी आ.व. २०७४।७५ को वाषिर्क जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सर्न्दर्भमा निम्न मिति, समय र स्थानमा इलाका गोष्ठीको आयोजना गरिएको...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७३।७४ को जिल्ला स्तरीय प्रथम चौमासिकको जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन

आ.व. २०७३।७४ को जिल्ला स्तरीय प्रथम चौमासिकको जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन CLICK HERE TO VIEW FULL  आब २०७३/७४ मा जिविस लमजुङ बाट संचालित योजना हरु (माननीय हरु को निर्बाचन छेत्र पुर्बधार बिशेस र निर्बाचन छेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत का)

आब २०७३/७४ मा जिविस लमजुङ बाट संचालित योजना हरु (निर्बाचन छेत्र पुर्बधार बिशेस र निर्बाचन छेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत का)...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar