सूचना तथा समाचार


चालु आ.ब. २०७२÷०७३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङबाट सञ्चालन हुने र सम्झौता नभएका योजना÷आयोजना र विनियोजित बजेट तपशिल वमोजिम रहेको छ । (मिति २०७२।१२।०३ सम्म)

चालु आ.ब. २०७२÷०७३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङबाट सञ्चालन हुने र सम्झौता नभएका योजना÷आयोजना र विनियोजित बजेट तपशिल वमोजिम...
थप पढ्नुहोस ...Terms of Reference for Detailed Survey and Design of Rural Road

Terms of Reference for Detailed Survey and Design of Rural Road CLICK HERE FOR FULL NOTICE ToR of LamjungRequest for Proposal For Consulting Services

The Government of Nepal, Ministry of Federal Affairs and Local Development, Office of District Development Committee/District Technical Office, Besishahar, Lamjung...
थप पढ्नुहोस ...Notice for Shot listing of consultants/Submission of Request for Proposals (RFP)

Notice for Shot listing of consultants/Submission of Request for Proposals (RFP) As per notice of Invitation for Expression of Interest...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला परिषद सम्पन्न भएको बारे

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को २४ औ जिल्ला परिषद स्थानिय विकास अधिकारी श्री शेखर पौड्याल को अध्यक्षता तथा माननीय संस्कृत  पर्यटन तथा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक जिल्ला बिकास योजना सम्बन्धि सुचना ।

यस जिल्लाको आगामि आ.ब २०७३।७४ को बार्सिक जिल्ला बिकास योजना मिति २०७२।११।१० गतेका दिन जिबिस सभाहलमा सम्पन्न भयो ।बिषयगत समितिको बैठक सम्पन्न

यस जिल्लाको आगामि आ.ब. २०७३।७४ को बार्षिक जिल्ला बिकास योजना तयार गर्ने क्रममा बिषयगत समितिको बैठक निम्न मितिहरुमा सम्पन्न भइसकेको छ...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला परिषद हुने बारेको सूचना

आगामं आ.ब. २०७३॥७४ का निम्ति यस लमजुङ जिल्लाको जिल्ला परिषद मिति २०७२॥११।१७ गतेका दिन हुने भएकोले सम्पुर्ण सरकारी कार्यलय, गैरसरकारी...
थप पढ्नुहोस ...एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी

जिबिस लम्जुङको आयोजनमा मिति २०७२ फागुन १० गते दिन को ११ बजे जिविस सभा सभाहलमा  एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी हुन...
थप पढ्नुहोस ...विषयगत समितिको बैठक सम्बन्धी जिविस लमजुङको जरुरी सूचना

विषयगत समितिको बैठक सम्बन्धी जिविस लमजुङको जरुरी सूचना आगामी आ.व. २०७३।७४ को वाषिर्क जिल्ला विकास योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा निम्न मिति,...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar