सूचना तथा समाचार


चेक जारी गरिएको बिबरण

निजी आवास अनुदान वितरण अन्तर्गत लमजुंग जिल्लामा आव २०७५/७६ को लाभग्राहीको रकम भुक्तानी सुरु भएको छ | पहिलो पटक ३...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अपडेट

२०७२ सालको भूकम्प पश्चात सन्चालित पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको हाल सम्मको अनुदान वितरण सम्बन्धी प्रगति विवरण -२०७५/५/१ सम्मजिल्ला सभा-२०७५ (निर्णय तथा प्रतिबेदनहरु)

मिति २०७५।०३।३२ मा बसेको जिल्ला सभाबाट स्वीकृत जिल्ला सभा-२०७५ (निर्णय तथा प्रतिबेदनहरु)लाभग्राही परिबर्तन बारे |

२०७२ सालको भूकम्प पश्चात पुननिर्माण लाभग्राही प्रबलिकरणमा र प्रबलीकरण बाट पुननिर्माणमा जान चाहने हरुको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया संलग्न पत्र अनुसार...
थप पढ्नुहोस ...लमजुङ जिल्ला दररेट-२०७५।७६

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि –
Skip to toolbar