सूचना तथा समाचार
तालिममा सहभागी उपस्थित गराईदिनु हुन ।

दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।  तालिममा सहभागी उपस्थित गराईदिनु हुन ।

मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लममुङ ।सूचना !!!

सूचना !!!                           सूचना !!!         ...
थप पढ्नुहोस ...
खरिद ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम स्थगित गरिएको सूचना ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/र्राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय सबै, श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय सबै, लमजुङ ।  योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी तालिममा सहभागी पठाई दिनु हुन ।

श्री राईनास नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका र दुधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ ।      योजना तथा बजेट तर्जुमा तालिममा सहभागी पठाई दिनु हुन ।

श्री सुन्दरवजार र मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।  एकिकृत सम्पत्ती कर तालिममा सहभागी पठाई दिने बारे ।

मर्स्याङदी, दुधपोखरी र दोर्दी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।Skip to toolbar