अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

सूचना तथा समाचार


अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी

अनुदान सम्झौताका क्रममा  देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारीको लागि यहाँ FAQ CLICK गर्नुहोला | थप जानकारीको लागि जिसस लमजुंगमा सम्पर्क...
थप पढ्नुहोस ...नगरपालिका र गाउपालिकाका प्रमुख कार्यकारी हरुको सम्पर्क नम्बर

लमजुंग जिल्ला अन्तरगत रहेका सबै नगरपालिका र गाउपालिकाका प्रमुख कार्यकारी हरुको सम्पर्क नम्बरको लागि यहाँ CLICK  Contact_Details_EO  गर्नुहोला |व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न

व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व र आवश्यकता बारे प्रस्ट पार्दै जिल्ला समन्वय समितिले एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी...
थप पढ्नुहोस ...साबिक गाबिस तथा नपा हरुको जम्मा लाभग्राही संख्या

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका घरधनि हरु मध्य बिस्तृत सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीमा परेका घरधनीहरुको विवरण राष्ट्रिय...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

2072 बैशाख 12 को भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको नामवली सबंधित नपा र वडा हरु मा पठाएको छ । लाभग्राही  ले...
थप पढ्नुहोस ...निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी

लमजुंग जिल्लामा हामी भूकम्प बाट क्षति पुगेका निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरणको तयारीमा छौ | त्यसको...
थप पढ्नुहोस ...निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका घरधनि हरु मध्य बिस्तृत सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीमा परेका घरधनीहरुको विवरण राष्ट्रिय...
थप पढ्नुहोस ...पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न

जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति लमजुङ को क्व्होला सोथर गाउपलिका वडा न ९ (साबिक गिलुंग गाबिस) को  पूर्ण...
थप पढ्नुहोस ...अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा |

लमजुगं जिल्लाका भुकम्पबाट प्रभावित हरुको अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरु सगको छलफल पश्चात जिल्लामा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत...
थप पढ्नुहोस ...गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर

लमजुंग जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्पर्क नम्बर र सम्क्षिप्त विवरणSkip to toolbar