सूचना तथा समाचार


भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अन्तर्गत फाल्गुन मसान्तसम्मको पहिलो र दोश्रो किस्ता वितरणको प्रगति यस प्रकार रहेको छभूकम्पीय आवास पुन निर्माण अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अन्तर्गत लमजुंग जिल्लामा मिति २०७४/१०/२९ सम्मको किस्ता वितरणको अबस्था यस प्रकार रहेको छ | साथै आज...
थप पढ्नुहोस ...लमजुङ जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुको चिनारी

लमजुङ जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुको चिनारीलमजुङ जिल्लाको तथ्यांकीय जानकारी

लमजुङ जिल्लाको बिभिन्न क्षेत्रको तथ्यांकीय जानकारी श्रोत: तथ्यांक कार्यालय, गोरखा (कार्यक्षेत्र लमजुङ समेत)  लमजुङ जिल्लाको स्थानीय तह पुन संरचना सम्बन्धी वडागत बिबरण

लमजुङ जिल्लाको स्थानीय पुन सरचना सम्बन्धी वडागत बिबरण यस प्रकार रहेको छआवास पुन निर्माण अपडेट

निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी हालसम्म लमजुंग जिल्लाको अनुदान सम्झौता र किस्ता वितरण सम्बन्धी अपडेटडकर्मी तालिम संचालनको सुचना

निजी आवास पुन निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन र अब बन्ने संरचनाहरु लाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनको लागि राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणको...
थप पढ्नुहोस ...आवास पुन निर्माण अपडेट

निजी आवास पुन निर्माण अपडेट २०७४/८/३ सम्मको लमजुङ जिल्लाको प्रगति बिबरणभूकम्पीय आवास पुन निर्माण अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण अनुदान सम्झौता र वितरण सम्बन्धी अपडेट २०७४/७/२२ भूकम्पीय अावास पुन निर्माण अपडेट

निजी अावास पुन निर्माण स‌बन्धी लमजुग‌ जिल्लाको मिति २०७४ कार्तिक १९ गते अनुदान सम्झाैता प्रगती विवरणSkip to toolbar