अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई) विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई)
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२ २०७२-०५-16 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ २०७३-०७ -२९ सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ 
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन_२०७३|७४ , २०७३।०८।०४ कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
जिबिस समीक्षा २०७२-७३ , २०७३-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस समीक्षा २०७२-७३
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३ २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३
जिल्ला दररेट २०७३-७४ २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७३-७४
MC गाबिस २०७१-७२ सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०७१-७२
MC गाबिस २०६९-७० सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०६९-७०
जिल्ला दररेट २०७२-७३ सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२-७३
जिल्ला दररेट २०७१-७२ सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७१-७२
MC गाबिस २०७०-७१ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०७०-७१
MCPM जिबिस २०७१-७२ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०७१-७२
MCPM जिबिस २०७०-७१ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०७०-७१
MCPM जिबिस २०६९-७० सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६९-७०
MCPM जिबिस २०६८-६९ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६८-६९
MCPM जिबिस २०६७-६८ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६७-६८
MCPM जिबिस २०६६-६७ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६६-६७
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२७ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व. २०७३/०७४ काे वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम

Skip to toolbar