जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

जिसस पदाधिकारीहरु

जिसस पदाधिकारीहरु

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना वडा सम्पर्क नं.
प्रमुख लोकराज पाण्डे सुन्दरवजार नपा ९८५६०४५८२७
उप‚प्रमुख धनमाया तमाङ सुन्दरवजार नपा ९८२६१९०१७५
सदस्य नन्दराम विक मर्स्याङदी गापा ९८४६०८९९२६
सदस्य नौबहादुर दुरा मध्यनेपाल नपा ९८५६०६३९१८
सदस्य ज्ञानुमाया नेपाली राइनास नपा ९८४६१२८१२९
सदस्य सरस्वती पन्त बेसीशहर नपा ११ ९८४६३०१०६१
सदस्य इन्दिरा पोखरेल राइनास नपा ९८४६४६१००४
सदस्य टकबहादुर गुरुङ दुधपोखरी गापा ९८४६५५६९४३
सदस्य लालबहादुर गुरुङ दोर्दी गापा ९८०४१५३२८७

Download

……………………………………………………………………………………………………………….

प्रमुख श्री लोकराज पाण्डे

 

उप-प्रमुख श्री धनमाया तमाङ

 

सदस्य श्री नन्दराम बि.क.

 

सदस्य श्री नौ वहादुर दुरा

 

सदस्य श्री सरस्वती पन्त

सदस्य श्री ज्ञानुमाया नेपाली

सदस्य श्री ईन्दिरा पोखरेल

सदस्य श्री टकवहादुर गुरुङ

 

सदस्य श्री लालवहादुर गुरुङ


Skip to toolbar