जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन प्रकाशन, सामाजिक परिक्षण, सूचना तथा समाचार २०७४-२-१५ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन

जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण सम्पन्न भएको छ | लैंगिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समाबेसी बजेट परिक्षण निर्देशिका २०६८ अनुसार यो परिक्षण सम्पन गरिएको छ | कुल ९५ अंक मध्य ५२.५ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ |

Skip to toolbar