जिल्ला दर रेट २०७४/७५

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७४/७५ जिल्ला दररेट, प्रकाशन २०७४/५/१२ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट प्रकाशन

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट समितिले तयार परेको जिल्ला दर रेट यस प्रकार रहेको छ |

Skip to toolbar