लाभग्राहीहरुले अाफ्नो जग्गा नभएको खण्डमा प्रयोग गर्ने फारम

भूकम्प पिडितहरु लाभग्राहीहरुले  नेपाल सरकार मार्फत आवास पुन निर्माण सम्बन्धी अनुदान सम्झाैता सम्बन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकाको वडामा गएर गर्ने क्रममा अाफ्नो जग्गा नभएको खण्डमा अाफ्नै  एकाघरको जग्गामा यहा सम्लग्न फारम प्रयोग गरी अनुदान सम्झाैता गर्न सकिन्छ । Jagga Swikrit Faram

Skip to toolbar