गुनासो दर्ता फारम

भूकम्प पिडितहरुले  नेपाल सरकार मार्फत आवास पुन निर्माण सम्बन्धी आफुलाई चित्त नबुझेको बिसयमा सम्बन्धित गाउ पालिका वा नगर पालिका को वडा मा गएर आफ्ना गुनासो हरु राख्ने परिपाटी को विकास गरिएको छ , सो को लागि भूकम्प पिडितहरुले आफ्नो गुनासो यहाँ संलग्न फारममा  भरि बुझाउन सक्नेछन Gunaso darta faram

दुवै फारम एक साथ भर्नु पर्नेछ | Gunaso Faram

Skip to toolbar