जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

फोटो ग्यालरी

lamjung in nepaleducation center road networks Services services_ post + phone services_agriculture+vetenary+copretive+agrovate+rangepost  soil typeslamjung with ward_71road_network_67 - Copy

Map_Ilaka1 Map_Ilaka2  Map-lamjung _nepali 1st  services_water+forest+electricity


Lamjung_political_DivisionService_centresLamjung_StreamsLamjung_settlementLamjung_service_centresLamjung_LanduseService_centresLamjung_StreamsLamjung_settlementLamjung_service_centresLamjung_Landuse4_HouseholdSizeOFC

12034262_938010746284717_8383293979435651949_o0403स्थानीय विकास अधिकारी श्री शेखर पाैड्याल जिल्ला परिषदमा मन्तव्य दिनु हुँदै ।

IMG_20150703_135003 IMG_20150703_132921 IMG_20150626_150447 IMG_20150626_150409 IMG_20150616_140615 IMG_20150616_140555 IMG_20151008_151201 IMG_20151008_151140 3 2 1 IMG_20151119_153517 IMG_20151119_153230  IMG_20151119_152818 IMG_20151119_152731

2007OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2010-size


Skip to toolbar