एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी र जिल्ला परिषद स्थगित भएको सम्बन्धी जिल्ला विकास समिति लमजुङको जरूरी सूचना

एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी र जिल्ला परिषद
स्थगित भएको सम्बन्धी
जिल्ला विकास समिति लमजुङको जरूरी सूचना

यही २०७३ फागुन ३ गते गर्ने तय भएको एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी र फागुन १७ गते गर्ने भनिएको जिल्ला परिषद हाल तत्काल सिर्जित परिस्थितिका कारण अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको व्यहोरा सवै सरोकारवालाहरूमा जानकारी गराइन्छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति जिविस क्षमा याचना गर्दछ ।
स्थानीय विकास अधिकारी
जिल्ला विकास समिति, लमजुङ

Skip to toolbar