निजी आवास पुनर्निर्माण अपडेट

रास्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत जिल्लामा हालसम्म निजी आवासमा भएको अनुदान वितरण आज मिति २०७५/९/१२ सम्मको प्रगति अबस्था यसप्रकार रहेको छ

Skip to toolbar