भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम, लाभग्राही बिबरण

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत साबिक चिती गाबिस हालको बेसीशहर नपा वार्ड न ११ का भूकम्प लाभग्राही हरुको सुची प्राप्त भएको छ | सो अनुसार साबिक  चिती गाबिस मा ४४० जना लाभग्राही थपिएका छन | यो संगै लमजुङका कुल लाभग्राही संख्या १३९५९ पुगेको छ | थप जानकारीको लागि जिल्ला समन्वय समिति र बेसीशहर नगरपालिकाको  कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला |

Skip to toolbar