भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम, अनुदान बितरण बैंक क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ जिल्लामा अनुदान वितरणमा केहि बैंक तथा वित्तीय सस्था एब सरोकारवालाहरुमा बुझाइमा फरकपाना पाइएको ले सबैको जानकरी को लागि यो लिंक मा हेर्नु हुन अनुरोध छ | साबिक र हालको वार्ड विभाजन अनुसार बैंक कायम गरिएको छ |

Skip to toolbar