छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे

प्रदेश न ४ को प्रदेश सभा सचिवालयको पत्र अनुसार प्रदेशको नामकरण र राजधानी बारे छलफलको कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सबैमा अनुरोध छ |

मिति : २०७५|१|१० गते

स्थान : जिसस हल ,

समय : दिनको २ बजे |

Skip to toolbar