डिल्लीराम सिग्देल

पद : स्थानीय विकास अधिकारी

शाखा : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

टेलिफोन : ०६६-५२०२८१/ ९८५६०४५२८१

इमेल :

स्थायी ठेगाना :

कार्यकाल : २०७३।१२।०३ (यस कार्यालयमा हाजिर भएको मिति)


Skip to toolbar