जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

श्री सुशिला श्रेष्ठ

पद : सूचना अधिकृत

शाखा : कम्प्यूटर तथा सूचना शाखा

टेलिफोन : ९८४६०७४५३३

इमेल : sushila.yes@gmail.com

स्थायी ठेगाना : राईनास ८, लमजुङ

कार्यकाल : २०५५-०२-१९


 

कार्य बिबरण

क्र.सं. कार्य बिबरण कैफियत
कार्यालयको दैनिक चिठ्ठीपत्रहरु कम्प्यूटर गर्ने ।
कार्यालयका अभिलेखहरु कम्प्यूटरमा सुरक्षित गरी राख्ने ।
DPMAS, Acount Software  तथा अन्य Software हरु मार्फत कार्यालयका आवश्यक तथ्यांकहरु भण्डारण गर्ने ।
4. GIS Software  मार्फत नक्साहरु तयार गर्ने र जिविसको निर्णय अनुसारको दररेटमा मात्र नक्साहरु विक्री गर्ने ।
जिल्ला विकास समितिको Website Update  गर्ने ।
सूचना केन्द्रले सम्पादन गर्नुपर्ने अभिलेख ब्यवस्थापन, प्रकाशन, तथ्यांक भण्डारण आदि आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
समय-समयमा कार्यालयद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा आफ्नो जिम्माको काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउन कार्यालय प्रमुखबाट निर्दिष्ट ब्यक्तिलाई जिम्मा दिने ।
कार्यालय समयमा कार्यालय हाता वाहिर जानु परेमा स्था.वि.अ. वा यो.अ. तथा प्र.अ.को अनुमति लिई लगबुकमा जनाई जाने ।

मितिः २०६८ कार्तिक १ (सुचना शाखाको समेत कार्य गर्ने गरी थप कार्य विवरण: २०६९ बैशाख २८ )

Skip to toolbar