चेक जारी गरिएको बारे

भूकम्पीय आवास पुननिर्माण अन्तर्गत मिति २०७५ भाद्र २१ गते जारी गरि २४ गते बैंकमा पठाइएको चेकको बिबरण यहाँ संलग्न गरिएको छ | आफ्नो गापा नपा अनुसारको बिबरण हेरी सबैलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ |

Skip to toolbar