निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका घरधनि हरु मध्य बिस्तृत सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीमा परेका घरधनीहरुको विवरण राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त लाभग्राहीको नामावली यसप्रकार रहेको छ | साबिकका बाकी गाबिसहरु  ( चिती , बाझाखेत, नेटा र ताग्रिंघ ) को नामावली प्रशोधनको क्रममा रहेको र छिट्टै प्राप्त हुने जानकारी गराईन्छ | थप जानकारीको लागि जिल्ला समन्वय समिति तथा आफ्नो गाउपालिका र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ | हाल सम्म १३०१८ घरधनि हरु लाभग्राही मा समाबेस भएको छ |
नामावली प्राप्त साबिकका गाउ विकास समितिहरु र नगरपालिकाको सुची  यस प्रकार रहेको छ |

Skip to toolbar