साबिक बाझाखेत, ताघ्रिंग र नेटा गाबिसका लाभग्राहीको नामावली

२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका घरधनि हरु मध्य बिस्तृत सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीमा परेका घरधनीहरुको विवरण राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त  साबिक बाझाखेत, ताघ्रिंग र नेटा गाबिसका लाभग्राहीको नामावली यसप्रकार रहेको छ |Benificeries_List_3

Skip to toolbar