अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा |

लमजुगं जिल्लाका भुकम्पबाट प्रभावित हरुको अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरु सगको छलफल पश्चात जिल्लामा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लाभग्राहीहरुलाइ अनुदान रकम वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। भौगोलिक सहजताको निम्ति साविकका विचौर र दुधपोखरी गाविसका लाभग्राहीहरुको लागि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक भच्चेक शाखा गोरखा बाट अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ । आफु कहाँ गएर कुन बैंक मार्फत अनुदान रकम लिने हो भन्ने थाहा पाउनको लागि CLICK HERE

Skip to toolbar