अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा |

लमजुगं जिल्लाका भुकम्पबाट प्रभावित हरुको अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरु सगको छलफल पश्चात जिल्लामा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लाभग्राहीहरुलाइ अनुदान रकम वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। भौगोलिक सहजताको निम्ति साविकका विचौर र दुधपोखरी गाविसका लाभग्राहीहरुको लागि राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक भच्चेक शाखा गोरखा बाट अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ । आफु कहाँ गएर कुन बैंक मार्फत अनुदान रकम लिने हो भन्ने थाहा पाउनको लागि CLICK HERE

Skip to toolbar