भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

2072 बैशाख 12 को भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको नामवली सबंधित नपा र वडा हरु मा पठाएको छ । लाभग्राही  ले अनुदान सम्झौता को लागि आफ्नो वड़ा को वड़ा सचिब र सामाजिक परिचालक संग सम्पर्क राख्नु होला ।
सम्झौता को लागि आबस्यक कागजात हरु
1. फोटो तिन प्रति
2. घर बनाउने जग्गा को प्रमाण पुर्जा को फोटो कपि 2 प्रति
3 नागरिकता सक्कल र 2 प्रति फोटो कपी
4 सर्भे को सेतो कार्ड अनिबार्य
थप जानकारी कोलागि जिसस मा सम्पर्क राख्नु होला ।

Skip to toolbar