सूचना !!!

सूचना !!!                           सूचना !!!                              सूचना !!!

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा भोली ७ गते हुने भनिएको स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारिहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम प्रदेश नं ४, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पोखराको निर्देशन अनुसार हाललाई स्थगित भएको ब्यहोरा सम्न्धित सबैको लागि जानकारी गराउंदछौं ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
लमजुङ

Skip to toolbar