जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

सूचना !!!

सूचना !!!                           सूचना !!!                              सूचना !!!

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा भोली ७ गते हुने भनिएको स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारिहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम प्रदेश नं ४, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पोखराको निर्देशन अनुसार हाललाई स्थगित भएको ब्यहोरा सम्न्धित सबैको लागि जानकारी गराउंदछौं ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
लमजुङ

Skip to toolbar