तालिममा सहभागी उपस्थित गराईदिनु हुन ।

मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लममुङ ।

Skip to toolbar