जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

जिससका अन्य कर्मचारीहरु

जिसस अन्तर्गतका अन्य कर्मचारीहरु

क्र.सं. पद नाम,थर स्थायी ठेगाना सम्पर्क नं. कै.
गापा।नपा जिल्ला
भुकम्पिय आवास पुननिर्माण आयोजनातर्फ
फोकल पर्सन शिव रेग्मी सिरानचोक गोरखा ९८५१०३१५९१
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम -एलजिसिडिपि तर्फ
जाईका स्वयंसेविका अाकारी योशिदा जापान ९८४३१४८९३५
गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम
समन्वयकर्ता बिजय पौडेल मध्यनेपाल लमजुङ ९८६२२१९४११

 


Skip to toolbar