अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र.सं. पद नाम,थर स्थायी ठेगाना हाजिर भएको मिति सर्म्पर्क नं.
सि. डि. इ. गौरी कुमार श्रेष्ठ ९८५६०४५१०७
नायब सुब्बा पदमबहादुर अधिकारी बेसीशहर न.पा १२ लमजुङ २०६४।१०।१ ९८४६५४४२४४
सब. इन्जिनियर बालाकृष्ण आचार्य रामखानी ६ वाग्लुङ २०६९।७।२४ ९८४५६९४३९७
सब. इन्जिनियर
सब. इन्जिनियर रबिन चोखाल घतान ७ म्याग्दी ९८५७६२४६८५
कम्प्यूटर अपरेटर सोमबहादुर जि.टी. चिसापानी ८ स्याङ्जा २०७१।१।३० ९८४६२२२४४१
खा.पा.स.टे. दिपकराज ओझा व्यास न.पा. ६ तनहुँ २०७०।११।१ ९८५६०४५५२०
खा.पा.स.टे. महेन्द्र बोहोरा गाउँशहर लमजुङ ९८४६१२६४२४
खा.पा.स.टे. मणिराम पोख्रेल ईशानेस्वर लमजुङ ९८४६७६४५५५
१० का.स. भिमबहादुर मगर चिती ६ लमजुङ २०५५।२।१३ ९८४६१५६३५४
११ का.स. आशकुमार श्रेष्ठ श्रीमन्ज्याङ ४ लमजुङ २०६७।४।११ ९८४६१२७९२७
१२ चौकिदार भक्तवहादुर थापा रा.न.पा. ६ लमजुङ ९८४६७६०७८४

Skip to toolbar