खरिद ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम स्थगित गरिएको सूचना ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/र्राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय सबै,

श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय सबै, लमजुङ ।

 

Skip to toolbar