अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

कार्यालयको शाखागत कार्य विवरण

विवरण

 रिसेप्सन

कार्य विवरण

क्र.सं. विवरण कैफियत
टेलिफोन रिसिभ गरी सम्बन्धित शाखामा ट्रान्सफर गर्ने ।
बिभिन्न संघसंस्था, कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रमुख ब्यक्तिहरु र सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सर्म्पर्क नं. अद्यावधिक गर्ने ।
कार्यालयमा दर्ता गरिने र्सवसाधारणका निवेदनहरुमा कार्यालयको तर्फाट सहयोग गर्ने ।
कार्यालयको सोधपुछ कक्षको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने ।
कार्यालयलाई आवश्यक परेमा अन्य शाखाको पनि काम गर्ने ।
समय-समयमा कार्यालयद्वारा तोकिएको ओहोदासँग सम्बन्धित यस्तै खालका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा आफ्नो जिम्माको काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउन कार्यालय प्रमुखबाट निर्दिष्ट ब्यक्तिलाई जिम्मा दिने ।
कार्यालय समयमा कार्यालय हाता वाहिर जानु परेमा स्था.वि.अ. वा यो.अ. तथा प्र.अ.को अनुमति लिई लगबुकमा जनाई जाने ।

Skip to toolbar