अस्पताल स्थापना गर्ने सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उपस्थित गर्राई दिने ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।

श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।

Skip to toolbar