अभिमूखीकरण कार्यक्रममा भाग लिन सहभागी पर्ठाई दिने बारे ।

अभिमूखीकरण कार्यक्रममा भाग लिन सहभागी पर्ठाई दिने बारे ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/र्राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय सबै,
श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय सबै, लमजुङ ।

Skip to toolbar